Kerktuin Kerktuin
Kerktuin
De tuin is te typeren als een Bijbel/ Liturgie/Symbool en Pluktuin.     
Door de eeuwen heen hebben planten een rol gespeeld in de christelijke traditie. In de Bijbel worden ze onder meer gebruikt als voedsel, kleding, geneesmiddel, cosmetica, bij het bereiden van zalfolie en als reukoffer. Sommige planten hebben een symbolische betekenis en ook worden planten met de Bijbel verbonden door volksnamen en legenden.  

De paden van deze rechthoekige tuin vormen een kruis als symbool van het christelijk geloof en als teken van het lijden en opstanding van Jezus. In het hart van het kruis is een cirkel. Deze verwijst naar God en symboliseert de oneindigheid van Gods liefde voor de mensen. Aan een cirkel is geen begin en geen einde. In het midden van de cirkel staat een levensboom (Thuya). In Genesis 2 staat: " ... en daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin..." Een altijd groene boom is ook een verwijzing naar de Eeuwige. De stenen in de cirkel symboliseren geloofszekerheid. Het is een Beeld van Jezus zelf als de steen die tot hoeksteen wordt, die alles draagt.(Mattheüs 21:42)

In de 4 vakken wordt rond de cirkel planten met kleuren of symbolieken  van het kerkelijk jaar gebruikt. Verder zijn de vakken aangevuld met planten die genoemd worden in de bijbel, en/of planten die in de christelijke traditie een bepaalde betekenis kregen.

Toegang 
De tuin is vrij toegankelijk en er is een bank om even uit te rusten.

Waar kan ik de kerktuin vinden?
Naast het Imminkhuis
Adres: Bovendorpstraat 8a, 7038 CK Zeddam

Contactpersoon:
Willemien Onstenk - 06 - 4323 3461


 
terug