Inperking kerkelijke activiteiten Inperking kerkelijke activiteiten

Het is fijn om te vermelden dat er weer een aantal Landelijke corona maatregelen zijn versoepeld.
Zo kon in de extra Moderamen vergadering van 16 nov. opnieuw naar de drastische inperking kerkelijke activiteiten gekeken worden.

Conclusie:

  • De kerkenraadvergaderingen starten weer vanaf de maand december. Deze worden voorlopig gehouden in de Kerk van Zeddam i.v.m. de grootte van de groep.
  • Alle andere kerkelijke activiteiten mogen vanaf 7 december a.s. weer starten. De groepen bepalen zelf of zij in het Imminkhuis of in de Kerk Zeddam samen willen komen. Kom daar samen waar je je als groep veilig voelt met uiteraard inachtneming van de regels opgesteld volgens het gebruiksplan van onze PG ’s-Heerenberg- Zeddam en PKN/RIVM.

Namens de Kerkenraad, Joke Roseboom, scriba
 

De volgende maatregelen blijven nog van kracht:

  • De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
  • De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
  • De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
terug