Bericht van 25 september 2021 Bericht van 25 september 2021

Kerkdiensten
Versoepeling coronamaatregelen
De basisregel ‘verplicht 1,5 m afstand houden’ is vanaf 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. De PKN heeft naar aanleiding van deze versoepeling ook een advies uitgebracht. Zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, volgen wij ook dit keer dit advies. Concreet betekent dit voor onze gemeente: 

  • Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Er is geen coronapas nodig.
  • Kerkgangers kunnen op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen in de banken/op de stoelen.
  • Achterin de kerk worden 3 rijen gereserveerd voor mensen die wel graag de 1,5 m afstand willen bewaren.

We hopen dat iedereen zich hierbij veilig en gerespecteerd voelt en dat we elkaar de ruimte geven.
Namens het moderamen,
Gerry Vreuls-Chevalking, wnd. scriba

terug