Drastische inperking kerkelijke activiteiten t/m 6 december 2020 Drastische inperking kerkelijke activiteiten t/m 6 december 2020

Helaas breidt het corona-virus zich nog steeds verder uit ook in Montferland. Daarom heeft het moderamen op 23 oktober jl. besloten om met onmiddellijke ingang de kerkelijke activiteiten drastisch in te perken.

Wat gaat wel door:
• De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
• De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
• De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
• Het moderamen en de verschillende colleges kunnen van het Imminkhuis gebruik maken met een maximum van 5 personen per vergadering/overleg.

Alle overige activiteiten zullen worden gestopt, hoe vervelend dat ook is. Zodra er veranderingen komen zal dat zo snel mogelijk worden bekend gemaakt. Houdt daarom naast de Kerkepraat, ook de website en de mededelingen tijdens de kerkdienst in de gaten.

terug