De Eredienst De Eredienst
In deze rubriek vind je alle informatie over de eredienst.
Onder "Waar is er kerk?" lees je over welke predikant er is, in welke kerk er dienst, de liturgie en waar de collecte voor bestemd is

In "Rond de eredienst" kun je onder andere vinden wie je kan bellen om gebruik te maken van de "Autodienst".Aanmelden om een dienst bij te wonen
Per dienst is er helaas voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging. Indien u een dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 - 4060 6055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.

Meer informatie is te vinden onder:
terug