Geboorte Geboorte
De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse kerk bestaat de mogelijkheid om je kind te laten dopen. Geboorte

Is er een zoon of een dochter geboren, dan willen we dat graag horen.

Wat te doen? Wat doen wij?
  • wij informeren de contactpersoon en ouderling;
  • wij kondigen de geboorte af tijdens de eerstkomende kerkdienst;
  • wij zorgen dat de ledenadministratie wordt geactualiseerd.

Dopen: teken van Gods liefde 
Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw - nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. 
Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Jouw kind laten dopen?
Dopen gebeurt in de kerk, maar gaat niet in alle kerken op dezelfde manier. Kerken kennen vaak hun eigen gebruiken. Onze predikant kan vertellen hoe het er bij ons daar aan toegaat. 
De doop gebeurt in de Protestantse Kerk altijd tijdens een kerkdienst op zondag. De dopeling treedt namelijk toe tot de gemeenschap van christenen. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan meestal enkele ontmoetingen met de dominee vooraf.

Wat te doen als je je kind wilt laten dopen?​ 
  • Neem in dat geval contact op met onze predikant en/of ouderling;
  • Neem voor meer informatie over de doop contact op met onze predikant.
terug