Het Imminkhuis Het Imminkhuis
Imminkhuis 

Het Imminkhuis is vernoemd naar ds. Willem Arnold Immink, die als 17e predikant verbonden was aan de Hervormde Gemeente Zeddam. Op 23 november 1970 wordt het plan geopperd "een dorpshuis of gemeentelokaal annex conciërgewoning" te stichten. Dat plan lukte niet. Uiteindelijk is op 20 april 1977 besloten het "vergaderzaaltje" achter de pastorie uit te breiden. Op zondag 29 oktober 1978 vindt de opening plaats en krijgt op voorstel van oud-kerkvoogd J.G.H. Wentink het gemeenschapshuis de naam "Imminkhuis".

Wat te doen bij verhuur? 
Het Imminkhuis wordt vaak gebruikt voor eigen activiteiten, zoals vergaderingen, cursussen, ouderenmiddagen, maar niet voor feestjes. 
Wil je gebruik maken van het gebouw dan kan je contact opnemen met de koster/beheerder Fred Heuvel
E-mail: koster@protestantsbergh.nl
Tel. 06 - 5191 2838

Waar kan ik de locatie vinden? 
Het gebouw is gelegen aan de Bovendorpsstraat 8a in Zeddam.
Dit is achter de Pastorie aan de Ettemastraat 1 en om de hoek van de kerk aan de Ettemastraat 3 in Zeddam. 
terug