Imminkhuis COVID-19 proof Imminkhuis COVID-19 proof

Wel alles volgens de richtlijnen van het PKN en RIVM. (oeps!)
Volgens deze richtlijnen moet elke gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland een protocol maken. Het daarop gebaseerde gebruiksplan moet aanwezig zijn in het Imminkhuis vanwege mogelijke controle door de gemeente Montferland en het moet gepubliceerd worden op de website van onze kerk. Het gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad en zit samen met de protocollen in de “Vrijwilligersmap protocollen in coronatijd”.

We gaan aan de slag met de uitvoering van het gebruiksplan. Dat blijkt een hele klus!
In de daarop volgende 3 weken wordt het Imminkhuis schoongemaakt, alle ruimtes worden

opnieuw bekeken en ingedeeld. In de overlegruimte mogen i.v.m. de anderhalve meter maatregel maximaal 13 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat is echt passen en meten en gelukt. We gaan over op zeepdispensers, papieren handdoekjes, een protocol voor toiletbezoek met desinfectie doekjes, stickers voor buiten en binnen, deuren, vloeren en wanden. Registratie bij binnenkomst is verplicht; hier is een formulier voor ontwikkeld.

Er komt handgel bij de in- en uitgang te staan.
Koffiedrinken is nu met koffiemelkcups, suikerstaafjes en verpakte koekjes. Een aantal spullen is tijdelijk naar de zolder gebracht. Deurklinken, tafels, stoelen, toilet moeten regelmatig gesopt worden.
Op 20 juni is het Imminkhuis COVID-19 proof!

Van iedereen zal een extra inspanning verwacht worden om het Imminkhuis ook veilig te houden. Maar met elkaar gaat dat lukken! Ik wil op deze plek Annemieke en Fred heel hartelijk bedanken voor de ondersteuning van mij in alles binnen het hele proces. Deze opdracht was pittig, heel plezierig en met volledige inzet van ons alle drie.
Ik spreek nu namens,

Annemieke van de Weerd
Fred Heuvel
Joke Roseboom.

terug