Vandaag is het Eeuwigheidszondag. We herdenken de overledenen.
zo 24 nov 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Matteüs 5: 1-12 en Openbaring 7: 9-17
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Wim Brunsveld

Diaken : Bert Veld
Koster :  Fred Heuvel
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, telefoon 0314-662005. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Deze dag
Vandaag herdenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We hopen elkaar tot troost en steun te zijn en de namen te noemen voor Gods aangezicht.
Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Hier kunt u meer lezen over de oorsprong van deze dag.
Onze Cantorij onder leiding van Jos Thomassen zal ook een bijdrage leveren.

Liturgie

Voor deze dienst is een liturigie gemaakt, die u hier mee kunt lezen.Collecte 

Stichting Leergeld De Liemers
'Alle kinderen mogen meedoen!''

Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, ook in Montferland. Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de school (bijv. school- reisjes, kampen) en buiten de school (bijv. sport, muzikale vorming of toneel). Leergeld wil voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken doordat ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben.
Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen.
De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland. Leergeld vindt dat alle Kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten als sport, cultuur, zwemles, schoolreis, werkweek. Zelfs een fiets en een computer mogen niet ontbreken.

 

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.


Verder werken mee:

Crèche
Gerry Vreuls is aanwezig voor de kleintjes in het Olde Posthuus, Markt 9a.

Kinderverhaal
Carolien Kloosterman leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Hennie Gerritsen voor koffie, thee en limonade. 

terug