zo 20 okt 2019  om 10:00
Voorganger: ds. C. van Wingerden uit Doetinchem
Kerk in Zeddam
Tekst(en):  Genesis 32:23-32 en Lukas 18:1-8
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting
Koster :  Willemien en Gerrit Onstenk

Orde van Dienst:
Aanvangslied 138:1
Na votum en groet 138:4
Als glorialied 305
Kinderlied 235
Lezing O.T. Genesis 32:23-32
Zingen 864:1,4
Evangelielezing Lukas 18:1-8
Zingen 17:3
Na verkondiging 247:1,2,3
Als slotlied 870:1,6,7,8

Collecte 
Collecte Kerk in Actie, Stichting Kleine Arbeider, Colombia
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?
• Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam


Verder werken mee:

Crèche
Joke Radstake is aanwezig voor de kleintjes in het Imminkhuis.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301
​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst verzorgen Corrie Moltmaker en Lettie Schieven voor de koffie en thee in het Imminkhuis.

terug