zo 17 nov 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds Jaap van Sloten
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Exodus 3, 1 – 15 en Lucas 20, 28 – 38
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Sandra van Gog

Diaken : Tineke Menting
Koster :  Fred Heuvel
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, telefoon 0314-651301. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Liturgie

Mededelingen

Intochtslied: Lied 280: 1 t/m 4

Stil gebed – Onze Hulp en Groet

Lied 280: 5 t/m 7

Gebed om ontferming

Lied 281: 1, 2, 3

Lofprijzing

Lied 868: 1 en 2

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Kinderlied: Lied 235

Schriftlezing Exodus 3, 1 – 15

Lied:  ‘Ik zal er zijn voor jou’, tekst Hanna Lam, melodie Barbara Zwaal.    

Schriftlezing Lucas 20, 28 – 38

Lied 91A: 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Lied 981

Gebeden

Inzameling van gaven

Slotlied Lied 835: 1, en 4

Zegen

Gemeente : 3x amen
Collecte 

TBBLZ Doetinchem
Binnen verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem is de Nederlandse Hervormde Stichting ter behartiging van de belangen van langdurig zieken (afgekort TBBLZ) actief. De stichting is opgericht in 1963 door het toenmalige bestuur van Hervormde stichting verpleeghuis Den Ooiman.
De financiële middelen van de stichting zijn destijds bijeengebracht door giften van diverse diaconieën uit de omgeving. TBBLZ is de vriendenstichting van verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem.

Namens alle vrienden probeert TBBLZ het leven van de bewoners mooier en aangenamer te maken. Tal van voorzieningen zijn er al gerealiseerd.
Met het geld van onze donateurs zijn er al bijvoorbeeld een midgetgolfbaan, gezamenlijke keukens en een bewonersbus gesponsord. In 2017 kwamen daar onder meer de Droombus en een aantal ‘rocking chairs’ bij. Maar ook als een bewoner bijvoorbeeld uit financieel oogpunt niet mee kan met een door Den Ooiman georganiseerde vakantie, kan de bewoner een beroep doen op TBBLZ

Meeluisteren?
Vanwege werkzaamheden bij KPN bestaat de kans dat deze dienst niet zal worden uitgezonden. 
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.


Verder werken mee:

Crèche
Carolien Kloosterman is aanwezig voor de kleintjes in het Olde Posthuus, Markt 9a.

Kinderverhaal
Annemiek van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Marie van der Linde voor de koffie, thee en limonade. 

terug