zo 26 jan 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds H. Boonen uit Dieren
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Jesaja 49 : 1 - 7 & Mattheüs 4 : 12 – 25
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Sandra van Gog

Diaken        :  Martin Boslooper
Koster         :  Fred Heuvel
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom, 06-1261455 of 0314-344314. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur.

Liederen

Openingslied 67 : 1, 2 ‘God zij ons gunstig en genadig’

Lied 304 ‘Zing van de Vader …de Zoon … de Geest’

Kinderlied ‘De Here zegent u’

Lied 459 : 1, 2, 3, 4, 7 ‘Ik breng een rechter aan het licht’

Lied 531 ‘Jezus die langs het water liep’

Lied 756 : 1, 2, 3, 4, 5  ‘Laat komen,  Heer, uw Rijk’

Slotlied 418 : 1, 2, 3  ‘God schenk ons de kracht’Collecte 

Het Leger des Heils

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee je medemens een nieuwe toekomst te bieden? Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals jij en ik. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Want het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. "Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp"
Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.
Lees hier meer over dit mooie werk.

Meeluisteren? 

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. Je kunt deze  dienst ook op een later tijdstip beluisteren.


Verder werken mee:
 

Crèche
 Abbey Boreo is aanwezig voor de kleintjes in het Olde Posthuus.

Kinderverhaal
Annemieke en Karel lezen tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Diny Bakker voor de koffie en thee.

terug