Afscheid en bevestiging ambtsdragers.
zo 2 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam. Afscheid van de oude en bevestiging van nieuwe ambtsdragers
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken        : Bert Veld

Koster         :  Willemien en Gerrit Onstenk
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser 0314-662263 of 06-41530764 
                    Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur.

Orde van Dienst
De Orde van dienst vindt u hier.

Collecte
'Wie geeft via het Kansfonds, geeft aan de kwetsbaren in onze samenleving, die de om welke reden dan ook de aansluiting dreigen te missen.'

Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat ze wél kunnen. 
Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks verandering kunnen brengen. Tenzij er iemand naar hen omkijkt en in ze gelooft.

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereikt men door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar. 

Ontdek hier wat dit Fonds doet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

(Eén van die initiatieven die het Kansfonds ondersteunt, is Het Passion in Hummelo. Deze stichting is bij ons bekend onder andere vanwege een mooie gemeente-avond waar we mochten luisteren naar de enthousiaste directeur van Het Passion, Luuk Krol. Onze gemeente ondersteunt Het Passion van harte.)Meeluisteren?

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam. Je kunt deze  dienst ook op een later tijdstip beluisteren.


Verder werken mee:
De Cantorij onder leiding van Jos Thomassen.

Crèche
Carolien Kloosterman is aanwezig voor de kleintjes in het Imminkhuis.

Kinderverhaal
Annemieke van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgen Corrie Moltmaker en Lettie Schieven voor de koffie en thee.

terug