do 9 apr 2020  om 19:30
Voorganger: ds Theo Menting uit Gendringen
Kerk in Gendringen Witte Donderdag


Protestantse Gemeenten Etten/Terborg/Ulft - ’s Heerenberg/Zeddam - Silvolde - Gendringen-Bontebrug

WITTE DONDERDAG 
9 april 2020
uitzending vanuit Gendringen
www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde,
ds. Theo Menting
organist: Gerrit Brouwer
techniek: Gerard Bongers, Wim Lammers
__________________________________________________________

Opening - LB 564b

            Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus.
            In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis,
            door wie verlost en bevrijd zijn.
                        
                        God zij genadig en zegene ons
                        en dat zijn aanschijn over ons moge lichten.

            Wij roemen….

Groet en inleiding - ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Smeekgebed - ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Orgelspel

Meditatie - ds. Gerjanne van der Velde

Orgelspel

Schriftlezing - Zalving te Bethanië - Johannes 12, 1-8 - ds. Gerjanne van der Velde

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die bij hem aanlagen.
Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’
Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde - hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.
Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie maar ik niet.’

Meditatie - ds. Gerjanne van der Velde

We luisteren naar lied 568a - Ubi caritasGedicht - ds. Theo Menting

            Moed en liefde welden in haar op
            binnen de schaduw van zijn dood,
            zij brak de tuit van de karaf en goot
            de balsem rijkelijk uit,
            het saldo van haar hele hart.

            Zoete adem doortrok het huis,     
            zei woordeloos: u bent mij lief,
            u bent kostbaar voor mij,
            redder en vriend
            die ik nu aan de dood verlies.

            Het doortrekt de wereld
            als welsprekend beeld
            van liefde en moed
            waarvan niets opgeslagen hoeft
            dan de herinnering.

                        Ria Borkent

Gebeden - ds. Theo Menting

            voorbeden

            stil gebed

            Onze Vader

Lezen - Mattheüs 26, 36-46 - ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij na Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. 
Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:
‘Vader , als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’
Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.
Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

Stilte

We luisteren naar het Taizélied ‘Bleibet hier’


terug