wo 13 mei 2020  om 19:30
Voorganger: ds Gerjanne van der Velde uit Silvolde
Woensdagavondgebed vanuit Protestantse Kerk Silvolde Live uitzending
Organist: Harrie Scheffer

  

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft,
’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

______________________________________________________________________________________________

Door hier te klikken kunt u de uitzending bijwonen.
 

Muziek

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers

Strek naar mij uit uw gedachten.
Steek een hand naar mij uit.
Haast U toch mij te helpen.

Ere de Vader de Zoon en de Geest
als in den beginne, en nog,
en zo mag het blijven, kome wat komt -

maar nu vlug komen, mij helpen,
steek uw hand naar mij uit,
strek uw hart naar mij uit.

Psalm 117


 

Psalmgebed – 114

Toen Israël optrok uit Angstland
het Jakobs-geslacht uit een brabbeltaalvolk

werd Juda zijn heilige land
Israël zijn bezitting.

De zee, die het zag, vluchtte weg
en de Jordaan kromp ineen
de bergen dansten als rammen
als jonge lammeren de heuvels.

Was er iets, zee, dat je vluchten moest,
Jordaanrivier dat je wegkroop?
Bergen dat jullie dansten als rammen
hé heuvels als schapen en geiten?

Aarde, schok dan en beef
voor het aanschijn van deze god
de god van Jakob, die Ene

die van steile rotsen koele meren maakt
die doet ontspringen aan betonmassieven
bloemfonteinen.

Muziek
Uit: ‘Navolging’
- Dietrich Bonhoeffer

'Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen.' Dat is niet op te vatten al levenswijsheid, als wet. Het is alleen op te vatten als het evangelie van Jezus Christus. Alleen de volgeling die Jezus heeft leren kennen, ontvangt uit dit woord de toezegging van de liefde van de Vader van Jezus Christus en de vrijheid van alle dingen. Niet zorg maakt de discipel zorgeloos, maar het geloof aan Jezus Christus. Nu weet hij: wij kunnen helemaal niet zorgen (v.27). De volgende dag, het volgende uur ligt geheel buiten ons gezichtsveld. Het is zinloos zo te doen, alsof er van enig zorgen sprake kon zijn. Wij kunnen immers aan de toestanden der wereld niets veranderen. God alleen kan zorgen, omdat Hij de wereld regeert. Omdat wij niet kunnen zorgen, omdat we zo totaal machteloos zijn, daarom moeten we ook niet zorgen. Wij matigen ons daarmee de heerschappij van God aan.

Stilte
Muziek
Avondgebeden
Stilte
Onze Vader

Avondlied
 


2 Now I lay me down to sleep,
angels watchin’ over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to keep,
angels watchin’ over me

3 If I die before I wake,
angels watchin’ over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to take,
angels watchin’ over me.

Zegenbede

Dat God ons allen
in zijn hoede houdt,
dat Hij ons kent
en onze naam bewaart,
zo zegene Hij ons
en wie ons lief zijn
ook de nachten door.
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

terug