zondag 21 februari 2021  om 10:00
Voorganger: ds. HenriĂ«tte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 21 februari 2021
Tekst(en): Marcus 1: 1,12-15
Ouderling: Sijnie Heuvel
Organist: Joop Agelink

ORDE VAN DIENST
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg en Zeddam
Zondag 21 februari 2021, 10.00 uur in de kerk te ‘s-Heerenberg

1e zondag Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Sijnie Heuvel

Kerkrentmeester: Geertje Bosman
Organist: Joop Agelink
Koster & techniek: Maarten Blom en Jorieke Lokhorst

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = =

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Stilte

Bemoediging en groet          

Verbindende woorden

Aanvangslied: 536 : 1,2,3
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Kyriegebed met een Psalm: Psalm 130
We luisteren in de Veertigdagentijd elke week naar een psalm uit een bepaalde liedcultuur.
Vandaag luisteren we naar Psalm 130 van Psalmen voor Nu (lied 130c uit het liedboek).

Psalmen voor Nu is een Nederlands project voor de berijming van de 150 psalmen uit de Bijbel. In het project worden alle psalmen op nieuwe muziek gezet, met hedendaags taalgebruik. Een team van ongeveer twintig theologen, hebraïci, dichters en componisten werkt sinds 2002 aan dit project. In 2014 is het project voltooid.
YouTube filmpje
Nederland Zingt: Psalm 130

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1: 1,12-15
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Orgelspel bij lied 538:3

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 837: 4
Het couplet wordt gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen

Slotlied: 422: 1,2,3
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Zegen

Afsluitende woorden

Orgelspel

= = = = = = = = = = = = = =

Collectedoel 21 februari 2021: Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds versterkt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen zij met geld, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. De projecten zijn voor verschillende groepen en van verschillende omvang, maar hebben allen de verbindende schakel van het Oranje Fonds als grootste nationale fonds op sociaal gebied. En is er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland en de Cariben. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar.

Lees hier meer over dit project: Oranjefonds
Doneren kan door een eenmalig bedrag over te maken naar het Oranjefonds


terug