zondag 13 november 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 13 november 2022
Voorganger(s): Ds. Natalie Da Costa
Tekst(en): Exodus 3: 11-15. 2 Koningen 8: 1-6
Ouderling(en): Rien de Zeeuw
Organist: Jos Thomassen

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
9e van de herfst
13 nov 2022
Voorganger: ds. N. Da Costa
Orgel: Jos Thomassen.

U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =


Orde van dienst dd. 13-11-2022

Orgelspel

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst

Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied.; Psalm 98.; 1 en 3

Gebed

Kinderkerk indien kinderen aanwezig

1e Schriftlezing.;  Exodus 3.; 11 – 15

Lied.; 760 : 1,2,3

2e lezing ;  2 Koningen 8 : 1- 6

Lied 760: 4,5,6

Overdenking

Stilte

Lied 16B  (3x)

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Mededelingen

Collecte

Gemeente gaat staan

Slotlied.; 319; 1 t/m 7

Zegen

Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN

Orgelspel

De inzameling van de gaven is bij de uitgang


Agenda:
- Woensdag 16 Nov. Avondgebed Klavertje 4 in de kerk Silvolde om 19.30 uur
- Donderdag 17 November Cantorij in het Imminkhuis om 19.30 uur.
- Zondag 20 november Ds. Henriëtte Nieuwehuis in ’s Heerenberg om 10.00 uur   
- Gedachteniszondag -
Collectedoel
De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar Hospice Rozenheuvel in Rozendaal (Leger des heils).
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Woe 16  nov Avondgebed Klavertje 4
 
19.30 uur Kerk Silvolde
Do 17 nov Cantorij 19.30 uur, Imminkhuis
Zo 20 nov Gedachteniszondag  Ds. Nieuwenhuis 10.00 uur, ‘s-Heerenberg
 

terug