zondag 5 maart 2023 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -
Voorganger(s): Ds. Mol
Tekst(en): 1 Koningen 17: 7-16 Mattheüs 17: 1-8
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Jos Thomassen

ORDE VAN DIENST

PROTESTANTSE GEMEENTE

’s-HEERENBERG - ZEDDAM
5 maart 2023
Voorganger,; Ds. Mol
Orgel.; Jos Thomassen


U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.

Gemeente gaat staan

Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied: 25A

Gebed om ontferming.

Lied 834

Gebed van de zondag

Lied van de maand : 541 (2x)

Eerste Schriftlezing(en) door lector
1 Koningen 17 : 7 -16

Lied 762 : 1,2,3,4

Tweede lezing: Mattheüs 17: 1-8

Lied 344( Staande)

Verkondiging
Orgelspel

Lied 747: 1,4,7 en 8

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente).

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten)

Slotlied (allen gaan staan)  905 : 1,3 en 4

Zegen afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

Collectedoel :
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand  Maart naar : Stichting Leergeld
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 t.n.v C.v.D. Prot. Gem. ’s-Heerenberg-ZeddamDe opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws: www.protestantsbergh.nl

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
8-3-2023 Koffieochtend in ‘t Olde Posthuus 10.00 – 12.00 uur
8-3-2023 Avondgebed Klavertje 4  Zeddam  19.30uur
8-3-2023 Bijbelgespreksgroep: Op verhaal komen Imminkhuis 19.30 uur
9-3-2023 Pauzeren op de berg des Heren     Kerk 's-Heerenberg  10.00-13.00 uur
12-3-2023 Kerkdienst Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Zondag na biddag: Diaconale zondag. ‘s-Heerenberg  10.00 uur
12-3-2023 Kinderclub 7-12 jr. Kerk Zeddam 11.30- 13.00 uur 

terug