woensdag 8 maart 2023 om 19:30

Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Zeddam
Voorganger(s): Ds. Gerjanne van der Velde, Ds. Jan Fischer ,Ds. Theo Menting, ds. Henriëtte Nieuwenhuis,
Tekst(en): Johannes 10: 1-11
Organist: Joop Agelink

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED
08-03-2023      19.30 uur 
vanuit de protestantse kerk in Zeddam 
 uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers: ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde,
ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis
organist: Joop Agelink
 
U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

==============================================================================

Orgelspel

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Opening:
V: Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
     Levende vlam, doof niet meer uit.
G: Want in uw licht zien wij elkaar!

Lied: Lied  547, 1 t/m 5

Psalmengebed – Psalm 23 (H.Oosterhuis)
Was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan, achter jou aan.

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
Ik zal bang zijn – ben jij naast mij
Ik zal niet doodgaan van angst.

Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters weten niet wat ze zien:
Dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem en mij inschenkt.
Drink maar, zeg je.

Laat het zo blijven, dit geluk,
Deze genade, al mijn levensdagen.

Dat tot in lengte van jaren ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

Orgelspel

Lezing : Johannes 10, 1 t/m 11

Moment van inkeer en verstilling

Lied: Lied 23 c, 1 t/m 5

Avondgebed:

Nu alles om mij heen rustig wordt en stil,
Kom ik tot U, goede God.
Ik dank U, want deze dag was goed:
Dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.

Ik dank U, omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me, indien ik vandaag geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag leg ik dankbaar terug in uw handen

StilteOnze Vader, die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen


Slotlied: NLB 268, 1+2

Zegenbede:

In de ruimte gezet door Gods scheppende hand,
in de vrijheid geplaatst door zijn Woord,
in het licht gesteld door Gods liefde,
gaan we op weg,
omvat door de zegen, om te zijn tot een zegen.
Amen

Orgelspel


==============================================================================

terug