woensdag 15 maart 2023 om 19:30

Vesperdienst vanuit Megchelen
Voorganger(s):  Ds. Jan Fischer, Ds. Gerjanne v/d Velde,ds. Theo Menting,ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Tekst(en): Johannes 10: 11-18

 

Protestantse gemeenten
Silvolde, Etten – Terborg – Ulft,
’s Heerenberg – Zeddam, Gendringen – Bontebrug

LITURGIE voor het AVONDGEBED, 15 maart 2023 vanuit Megchelen

Het geluid van het woensdagavondgebed wordt rechtstreeeks uitgezonden via Kerkdienst Gemist.
Als u hier klikt, opent zich een nieuw venster en kunt u het geluid van de dienst live meebeleven.

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 
 
ORGELSPEL

STILTE

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARS

OPENINGSVERS

v.         O Heer, wees ons genadig
a.         Wij vertrouwen op U.
v.         Wees iedere dag opnieuw onze hulp,
a.         onze redding in tijden van nood.
v.         Wij vertrouwen op U.
a.         O Heer, wees ons genadig,
            wij vertrouwen op U.

HYMNE – LB 826

PSALMGEBED – Psalm 23-vrij

v.         Was jij mijn herder,
            niets zou mijn ontbreken.
a.         Was jij mijn herder,
            niets zou mij ontbreken.

v.         Breng mij naar bloeiende weiden
            doe mij liggen aan vlietend water
            dat mijn ziel op adem komt
            dat ik de rechte sporen weer kan gaan
            achter jou aan.
a.         Jij mijn herder?
            Niets zou mij ontbreken.

v.         Moet ik de afgrond in,
            de doodsvallei,
            ik zal bang zijn –
            ben jij naast mij –
            ik zal niet doodgaan van angst.

            Jij hebt de tafel al gedekt
            mijn spotters weten niet wat ze zien:
            dat jij mijn voeten wast,
            ze zalft met balsem –
            mij inschenkt,
            drink maar, zeg je.
a.         Jij mijn herder?
            Niets zal mij ontbreken.

v.         Laat het zo blijven,
            dit geluk
            deze genade,
            al mijn levensdagen.
            Dat tot in lengte van jaren
            ik wonen zal bij jou in huis.
a.         Jij mijn herder?
            Niets zal mij ontbreken.

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZING – Johannes 10: 11-18

Ik ben de goede herder.
Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.
Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen.
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.

STILTE

SCHRIFTLIED – LB 653: 1,6,7

AVONDGEBED

v.         Gij zijt in ons midden, Heer;
            Uw heilige Naam is over ons uitgeroepen.
a.         Verlaat ons niet, Heer, onze God.

v.         Uw stem heeft ons geroepen,
            uw woord heeft ons gemaakt.
a.         Leer ons uw woord verstaan.

v.         Als wij doof blijven voor U,
            en ons hart ons aanklaagt:
            schenk ons vergeving, Heer.
a.         Want Gij zijt groter dan ons hart.

v.         Om de verdeeldheid van ons hart,
            de nood die wij voorbijgingen,
            de vrede die wij niet brachten:
a.         Wij bidden U, Heer, ontferm U over ons.

v.         Moge de nacht over ons komen
            als een verademing,
            als de stilte, waarin uw Rijk onmerkbaar groeit.
a.         Laat komen, Heer, uw Rijk
            en uw gerechtigheid.

v.         Laat nu ons die U dienen gaan, o Heer,
            in vrede, naar uw woord.
a.         In U hebben wij ons heil gezien.

v.         Behoed ons, Heer, als wij waken;
            bescherm ons terwijl wij slapen.
a.         Opdat wij waken met Christus
            en mogen rusten in vrede
stil gebed

            Onze Vader die in de hemel zijt
            uw Naam worde geheiligd
            uw koninkrijk kome
            uw wil geschiede
            gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
            Geef ons heden ons dagelijks brood
            en vergeef ons onze schulden
            gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
            en leid ons niet in verzoeking
            maar verlos ons van de boze.
            Want van U is het koninkrijk
            en de kracht en de heerlijkheid
            tot in eeuwigheid. Amen

AVONDLIED – LB 247

ZEGENBEDE

v.         Laat uw licht ons leiden,
a.         Wees onze vrede!
v.         en wij de nacht ingaan,
            maar leven in het licht,
a.         Wees onze vrede!
v.         laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
a.         Wees onze vrede!
v.         zegen ons en wie ons nastaan
            met het licht van uw ogen.
a.         Laat uw licht ons leiden
            wees onze vrede!

ORGELSPEL
 

terug