zondag 30 april 2023 om 10:00

Kerkdienst Zeddam
Voorganger(s): Ds. G. van Herk
Tekst(en): Johannes 21: 13-25
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Joop Agelink


ORDE VAN DIENST PG

’S-HEERENBERG-ZEDDAM
d.d. 30-4-2023 in
Zeddam.


Voorganger: Ds. G. van Herk
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist:  Joop Agelink

Pianist ; Jan Willem Kruithof

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

----------------------------------------------------
Orgelspel
Woord van welkom – door de ouderling van dienst
De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.
Gemeente gaat staan
Stilte
Bemoediging en groet                                                                           
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer en van de heilige Geest
A: AMEN
Gemeente gaat zitten
Lied (of Psalm) 98:1,3,4
Gebed
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Johannes 21: 13 – 25
Lied 649:1,2,3,5,7
Verkondiging
Orgelspel
Lied van de maand: 646
Begeleid op piano door Jan Willem Kruithof 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente).
Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten)
Gemeente gaat staan
Slotlied 634
Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

Collectedoel