zondag 21 april 2024 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Kor Datema
Tekst(en): Ezechiël 34: 1-10 Johannes 10:11-16
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Sandra van Gog

 


ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
21 april 2024

Voorganger: ds. Kor Datema
Orgel: Sandra van Gog

U kunt de orde van dienst hier downloaden.
Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

Orgelspel

ORDE VAN DIENST

PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM

d.d. 21 april 2024 in Zeddam.
Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.

Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet                                                           
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied: LB 659: 1, 2, 3, 4, 5, 6  ‘Kondig het jubelend aan’

Gebed

Kinderkerk (indien kinderen aanwezig)

Eerste schriftlezing: Ezechiël 34:1-10 door lector

Lied: LB 66:1, 2, 3, 6, 7

Evangelielezing: Johannes 10:11-16  door lector

Lied: LB 653: 1, 2, 5, 6, 7  “U kennen, uit en tot U leven”

Verkondiging

Orgelspel

Lied: LB 272: 1, 2, 3, 4 “Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here”

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente).

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten/bloemengroet)

Gemeente gaat staan


Slotlied: LB 654: 1, 2, 4, 5, 6  ‘Zing nu de Heer, stem allen in’

Zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Collectedoel

De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Kerken met stip, voor mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie.De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Do 25 april Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)
Samen eten
Repetitie cantorij
’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur
Imminkhuis 17.00 uur
Kerk Zeddam 19.30 uur
Zo 28 april Kerkdienst, ds. Henriëtte Nieuwenhuis Zeddam, 10.00 uur
  

terug