zo 11 mrt 2018  om 13:15
Voorganger: ds F.A. Gijzel
Pancratius Kerk in 's-Heerenberg AFSCHEID Ds GIJZEL
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Steef Oosterbeek

Diaken :  Tineke Menting
Koster :   Fred Heuvel

Na de dienst wordt ds. Gijzel in Café Zalencentrum De Gracht, Marktstraat 1 te ‘s-Heerenberg van 15.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie aangeboden. 

Crèche
Sylvia Kupwers is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Annemiek van de Weerd leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301.

Liturgie
In deze dienst wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Meeluisteren?
Deze dienst kan niet gevolgd worden via internet.

Collecte 
Ds. Gijzel  Fonds
Als mooi begin van dit naar onze wegens emeritaat scheidend dominee vernoemde fonds, willen we graag vandaag bijdragen aan de wens van geliefde dominee Frans Gijzel en zijn Jet. Hun hart ligt bij de zwakkeren van onze samenleving, met name de kinderen.  Het is dan ook geheel indachtig deze  wens om vandaag de collecte te besteden aan de kinderen van de Voedselbank Montferland.  Kinderen uit arme gezinnen zijn vaak slecht af. Ze zijn veel minder vaak lid van een vereniging en gaan om financiële redenen minder vaak op vakantie en maken minder uitstapjes. Thuis is er geen geld voor nieuwe kleren, voor internet, voor iedere dag een warme maaltijd of een weekje vakantie. Ook een lidmaatschap van een sportclub, het vieren van een verjaardag mét cadeautje en het meedoen aan schoolexcursies is niet vanzelfsprekend. We hopen met het Ds. Gijzel Fonds meerdere kinderen te mogen helpen!


 

terug