Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat op dit moment uit dertien ambtsdragers: ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. De ouderlingen hebben een speciale taak als jeugdouderling, pastorale ouderling. 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt ondersteund door vele werkgroepen en commissies.
De kerkenraad vergadert elke maand met in het voor- en najaar een extra inhoudelijke vergadering. Op deze inhoudelijke vergadering wordt steeds een werkgroep uitgenodigd of een speciaal thema behandeld.

Het college is als volgt samengesteld:
Voorzitter  :  Bert Veld
Scribaat    :  wnd Gerry Vreuls tot 1-1-2020
Leden       :  Tineke Menting ( diaken ),                             
                    Martin Boslooper ( diaken ),
                    Hennie Den Ouden-Wolfswinkel ( diaken),
                    Anneke Borkus ( kerkrentmeester ),
                    Peter van Zadelhoff (kerkrentmeester ),
                    Geertje Bosman-Visscher ( kerkrentmeester ),
                    Rob van Zadelhoff ( ouderling ),
                    Netty Colenbrander (ouderling ) ,
                    Christa Klaver ( ouderling ),
                    Sijnie Heuvel ( jeugdouderling ),
                    Ds Henriëtte Nieuwenhuis (predikant).
 
terug