Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de roerende en de onroerende zaken van de kerk voor zover niet van diaconale aard. Dat betekent de zorg voor de salarissen van de predikant, de koster en de organist, maar ook voor het algemene beheer van onze gebouwen en andere stoffelijke belangen van onze gemeente. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, wordt het college bijgestaan door adviseurs en een financiële administrateur.

College van Kerkrentmeesters

Het College is als volgt samengesteld:
Bankrelatie:
RABO: IBAN: NL22 RABO 0374653526
t.n.v. CvK Prot. Gem. 's-Heerenberg-Zeddam
Postbus 87, 7040 AB   's-Heerenberg


Administratie Kerkbalans:
Bankrelatie:
ING Bank: IBAN: NL62 INGB 0000853571
t.n.v. CvK Prot. Gem. 's-Heerenberg-Zeddam
Postbus 87, 7040 AB   's-Heerenberg


 
terug