Nieuws oktober 2016 Nieuws oktober 2016

Veranderingen
We zijn 2016 begonnen met een aantal grote veranderingen.
Er is een nieuwe kok aangenomen. Ze is een zeer goede kok die met liefde de kinderen bij de keuken betrekt. Ze werkt in deeltijd en zo’n 4 uur per dag en dan is het een uitdaging om alles gedaan te krijgen, maar meer kan Lidia niet betalen.
Sandra, onze Nederlandse vrijwilligster sinds vele jaren, heeft het Lidia Home verlaten. Ze heeft een grote eigen familie en een nieuw project (Cherub- Abod). Ze heeft voor Lidia heel veel gedaan, was zeer toegewijd en ook heel efficiënt in haar werk. De leiding van Lidia, het ondersteunend personeel en de kinderen zijn haar zeer dankbaar voor haar liefde, werk, ondersteuning en gebeden die zij en haar familie aan Lidia hebben gegeven.
De Roki Foundation (de stichting waaraan Sandra verbonden is) zal Lidia blijven ondersteunen.
We houden contact met Sandra, die hier is getrouwd en altijd klaar staat om te helpen.
In plaats van Sandra is Zita nu werkzaam binnen Lidia. Zita was onderwijzeres op een lagere school. De kinderen
Er zijn 18 kinderen binnen Lidia. De “problemen en moeilijkheden” van de pubers zijn een voortdurende uitdaging voor leiding en personeel.
De kinderen zijn tussen de 5 en 22 jaar oud.
De jongste gaat naar de kinderopvang en de oudste, Timea, is reeds afgestudeerd. Timea werkt in Nederland met haar vriend. Hun toekomstplan is om een huist te kopen en een familie te stichten. Hajni heeft haar middelbare school afgemaakt en in september begint ze als student aan een theologie opleiding. Ze heeft een flat gehuurd met 3 collega’s. Eniko is verloofd met Szilard van het Dorcas huis. Beide verlieten de handelsschool, ondanks al onze adviezen. Ze zijn ze ingetrokken bij Eniko’s vader die een klein huis heeft in een dorp niet ver van Tirgu Mures. Op dit moment hebben ze geen werk. Eniko’s vader is herder in het dorp en, helaas, alcoholist. Hopelijk vinden ze snel werk en zijn ze in staat een onafhankelijk leven te leiden.
Norbika heeft zijn voorbereidende jaar op de lagere school goed afgerond. Hij is toegewijd en werkt hard wat hem een grotere kans geeft op een goede start op de lagere school.
Andor is de jongste in het huis. Zijn mentale capaciteiten zijn wat men op die leeftijd mag verwachten. Het was goed dat hij een jaar in de stad bij de kinderopvang (kindergarten) is geweest. Hij heeft een hele grote stap voorwaarts gemaakt in zijn ontwikkeling.
Zalan is altijd in beweging. Zijn aandacht stoornis veroorzaakt veel problemen bij zijn leren. Maar omdat hij een slimme jongen is, heeft hij zijn eerste jaar op de lagere school met behoorlijk goede resultaten afgelegd.
Edmond is de beste pupil van de groep kleineren. Hij heeft een goed verstand en is goed in logisch denken. Hij heeft zijn schooljaar met zeer goede resultaten afgerond.
Aladar is een goede voetballer. Hij houdt veel van sport en is bij de tiener-voetbalclub in de stad.
Hij is ook goed in de keuken en helpt de kok veel. Hij is niet zo goed in studeren. Hij is welliswaar in staat om goed te leren, maar meestal is hij ongemotiveerd.
Lenke en Dana zitten veel op de sportschool en zijn erg goed in gymnastiek. Lenke heeft met goede resultaten de eerste klas van de basisschool afgerond. Ondanks haar intensieve sporten kan ze het leren goed bijhouden. Dana kon het niveau niet bijhouden en moet, mede op advies van de leraar, het jaar overdoen.
Timi is klaar met het eerste jaar van de middelbare school en vindt het leuk om te studeren.
Erzsebet is niet zo gemotiveerd maar wel volhardend in haar werk zodat ze in staat is om betere resultaten te halen. Met name wiskunde en de Roemeense taal zijn haar grootste uitdaging. Szilard is een hard werkende leerling. Hij is altijd goed voorbereid in de lessen en over het algemeen heeft hij goede cijfers.
David kon zich niet zo goed aanpassen aan het schoolniveau. Hij heeft problemen bij het lezen, het begrip van zinnen en het rekenen. Hij eindigde het eerste jaar van de middelbare school met minimale cijfers.
Monika zit op het gemiddelde van het klasse- niveau. Ze studeert aan de pedagogische middelbare school en vindt alle onderwijs- programma’s leuk en ze is erg goed in het onderwijs op de basisschool.
Janos is goed in logisch denken. Hij is een hard- werkende student en zijn resultaten zijn zeer goed. Arnold is niet erg gemotiveerd om te studeren.
Hij heeft hulp en aandacht nodig. Hij slaagde niet voor de Roemeense taal. Hopelijk haalt hij in september het herexamen.
Lehel zit ook op het middenniveau. Hij heeft permanente aandacht nodig. Hij slaagde niet voor zijn wiskunde maar is voorbereid voor zijn herexamen in september.
De Matyas broers en zussen wonen in de pleegzorg. Monika ronde met succes haar middelbare school af en start in september op de universiteit (Heath Control) in Tirgu Mures.
De tweeling jongens, Feri en Zoli, zijn klaar met de middelbare school en zetten hun studie voort aan de vakschool in Sovata - provincie Mures. Zij zouden graag willen werken in een restaurant als ober of kok.
Zomer leven
De kinderen waren allemaal enthousiast om aan de zomervakantie te beginnen. Al in de tweede week van de vakantie kwam een groep Franse scouts en hun leiders van Le Vesinet. Onze kinderen brachten mooie dagen door met elkaar. Ze hebben veel interessante, kleurrijke activiteiten en spelletjes gedaan. Daarnaast hebben ze een bezoek aan de stad, de dierentuin en het bos gebracht. Ze hebben veel gelopen, gepraat en samen gegeten. We zijn dankbaar voor deze geweldige tijd die ze samen hebben doorgebracht. Er zijn daarnaast ook nog diverse kampen geweest waar kinderen en personeel aan hebben deelgenomen:
Het Lidia Home's kamp in de Bucinbergen, dat elk jaar met de familie van het huis, de kinderen, het personeel en het management plaats vind was een succesvolle week vol teambuilding en werd ondersteund door CLM-USA en HOE-Holland.
Dank voor alle hulp.

Aan het Angel Camp in Cluj Napoca kon door alle kinderen vrijwillig deelgenomen worden. Het wordt georganiseerd door de lokale hervormde kerk en een groep toegewijde jongeren die hun vrije tijd, energie en liefde hieraan willen geven. Hier is veel plezier aan beleefd en onze dank en liefde gaat uit naar diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het Engels Bijbelstudie Ierse kamp dat al jarenlang wordt georganiseerd door onze trouwe vrienden Simon en Sam. Jongeren uit het Lidia-, en het Dorcas huis en andere deelnemers uit de stad hebben een aantal nuttige en grappig dagen doorgebracht in dit kamp. Er waren naast de kampen natuurlijk ook nog andere activiteiten zoals de grote schoonmaak van het huis, het tapijten wassen, de ontsmetting van het huis terwijl de kinderen op kamp waren, opleiding, fietsen, vele andere sportieve activiteiten enz. enz..
Namens de Werkgroep Diaconale Projecten,
Robert Tiemessen 

terug