Ontwikkelingen Klavertje 4 Ontwikkelingen Klavertje 4
uit Kerkepraat december 2020
(door ds. Henriëtte Nieuwenhuis)

In het afgelopen coronajaar is de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten geïntensiveerd.
Als Klavertje 4 gemeenten vonden we elkaar gelijk in maart in het luiden van de klokken van troost en hoop en de woensdagavondgebeden. Deze gebeden hielpen ons om vol te houden in vertrouwen: we doen dit samen, als gemeenten, als predikanten en als wereldgemeenschap. Te midden van alle onrust en onzekerheid een uurtje om tot rust en bezinning te komen. Voor sommige gemeenteleden werd het een belangrijk moment van verbinding halverwege de week.
Tijdens de Paaswake (Stille Zaterdag) van 11 april jl. brandden er vier paaskaarsen, uit elke gemeente één. Een beeld dat verschillende mensen is bijgebleven: dat licht van Christus en ook om een licht voor elkaar te zijn.
De voorzitters van Klavertje 4 kwamen al geregeld bij elkaar, maar sinds dit jaar hebben ook de predikanten regelmatig overleg. De samenwerking tussen de predikanten verloopt zeer prettig. Dit alles heeft geleid tot een besluit van samenwerking die we op 6 december zullen toelichten, omdat de gemeenteavond van november niet door kon gaan (zie elders in dit blad).
Vanuit al deze ervaringen kwam het verlangen om samen in het kader van ‘Vorming en Toerusting’ of
‘Ontmoeting en Inspiratie’ een jaarprogramma op te stellen. Eigenlijk allemaal met als voornaamste doel: buurt maken, elkaar ‘verlichten’, inspireren en samen optrekken waar mogelijk.
In 2021 heeft Klavertje 4 daarom een gezamenlijk jaarthema:    ’t Wordt tijd.
Rond de jaarwisseling kunt u een ‘glossy’ op uw deurmat verwachten met dit thema en kondigen we de
activiteiten aan voor het eerste half jaar. Ook zult u in deze uitgave o.a. kennismaken met ds. Jan Fischer, de nieuwe predikant van de PG Etten-Terborg-Ulft, die in het voorjaar zal worden bevestigd.
In de kerkdienst op zondag 31 januari trappen we af met dit thema d.m.v. een kanselruil.
We hopen op een goede verdere samenwerking als Klavertje 4!
terug