Onze kerk Onze kerk
Algemeen
Onze gemeente hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en maakt deel uit van de classis Doetinchem. Van oorsprong een Hervormde Gemeente. Met ingang van augustus 1974 zijn de hervormde gemeenten ’s-Heerenberg en Zeddam gaan samenwerken in de vorm van een quasi-pastoraal verband. Sinds 1981 vormen de gemeenten een gecombineerde predikantsplaats. In 2006 is na de tot standkoming van de PKN de naam van beide gemeenten gewijzigd in Protestantse Gemeente. De samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot eenwording van de beide gemeenten, hetgeen in november 2011 officieel is bekrachtigd. De nieuw gevormde gemeente heeft de naam: Protestantse Gemeente te ‘s-Heerenberg – Zeddam.
De modaliteit (wijze van geloofsverwoording) van onze gemeente kan het beste geplaatst worden als de midden-orthodoxe stroming, de grootste stroming binnen de PKN. Dat betekent dat wij ons binnen de grenzen van de kerkorde houden.
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 14 januari 2020 de plaatselijke regeling gewijzigd. De plaatselijke regeling beschrijft het leven en werken van de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam. Daarbij zijn uiteraard van toepassing de bepalingen in de kerkorde en de daarbij behorende Generale Regeling van de Protestantse Kerk in Nederland. De wijzigingen in de regeling zijn in hoofdzaak het gevolg van de nieuwe Kerkorde 2019. 
De plaatselijke regeling van onze gemeente treedt in werking 14 dagen na publicatie, onder intrekking van de plaatselijke regeling van 9 mei 2017.
De Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - Zeddam omvat de plaatsen: Azewijn, Beek, Braamt, ’s-Heerenberg, Kilder, Lengel, Loerbeek, Stokkum, Vethuizen, Wijnbergen en Zeddam 

Visie 
Onze gemeente wordt gevormd door betrokken en actieve leden van allerlei leeftijd en daarom heen een grote groep van vrijwilligers. De kerk is vooral een plaats van ontmoeting en samen vieren. Omzien naar elkaar is belangrijk en dat brengt met zich mee dat er een actief pastoraat is, zowel van de zijde van de predikant en ouderlingen als door vrijwilligers. Ook voor de toekomst wordt dit verlangd. Wil je hierover uitgebreid informatie, klik dan op Beleidsplan 2018-2023.
terug