Overlijden Overlijden
De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. 

Hoop en troost

Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Wat te doen bij overlijden?
Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de contactpersoon, ouderling of onze predikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld.
In ons kerkblad "Kerkepraat" wordt de naam vermeld van de overledene en herdacht in de eerst volgende eredienst. 
Stuur de rouwkaart naar de scriba en de predikant. Zij zorgen ervoor dat de ledenadministratie wordt aangepast.

Gedachteniszondag
In de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken. De nabestaanden worden voor deze bijzondere eredienst uitgenodigd aanwezig te zijn.

Wat gebeurt er bij gebruik van de begraafplaats of kerkhof?
Onze gemeente beschikt over een begraafplaats in Zeddam aan de Kilderseweg en een kerkhof gelegen naast onze kerk in 's-Heerenberg aan het Hof van Bergh. Wanneer daar gebruik van wordt gemaakt dan neemt de begrafenisondernemer contact op met de beheerder van de betreffende begraafplaats.

Kan iedereen begraven/verstrooid worden?
Het beheer van de begraafplaats/kerkhof is geregeld in het Reglement voor Begraafplaats/kerkhof van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam.
Dit reglement is opgesteld door de kerkrentmeesters als ook het vaststellen van de tarieven. Voor uitgebreide informatie klik op Reglement en Tarieven.

                                                                                 
   
                              
terug