zaterdag 18 juni 2022

Sta op tegen armoede

Datum: 
 zaterdag 18 juni 2022
Tijdstip: 
 10.00
Locatie: 
 Ruimzicht Zeddam

Persbericht – eerste aankondiging

Sta op tegen armoede!

Het project ‘Sta op tegen armoede’ is begonnen door de gezamenlijke kerken in de gemeente Montferland. De uitvoering ligt in handen van de Parochiële Caritas Instelling van de H. Gabriël parochie en de Diaconieën van de Protestantse gemeente Didam en de Protestantse gemeente ’s-Heerenberg – Zeddam. Voor meer informatie: Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Gabriël: pci@parochiegabriel.nl

De kerken in de gemeente Montferland staan op tegen de armoede. Het is onrechtvaardig dat mensen in ons welvarend land nauwelijks op een fatsoenlijk, menswaardige manier kunnen leven. Armoede is geen schande; het overkomt de mens. Door allerlei omstandigheden kan het leven - ook dat van u - drastisch veranderen. Armoede wordt pas een schande als de medemens er niets tegen doet. Onder de uitdagende slogan ‘Sta op tegen Armoede’ willen de kerken er daadwerkelijk zijn voor hen die onze hulp nodig hebben.

De kerken willen ook een bewustwordingsproces op gang brengen. Een leven zonder zorgen om voldoende voedsel is geen vanzelfsprekendheid. Armoede kan iedereen overkomen! Dat is tegelijk het thema van deze bijeenkomst.

De parochie H. Gabriël, de Protestantse Gemeente Didam en de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam willen in de komende jaren iedereen bij ‘Sta op tegen armoede’ betrekken. De dorpen en wijken, de verenigingen, het bedrijfsleven, de politiek, de scholen en u. Wij willen de gemeenschap mobiliseren om met elkaar de armoede te lijf gaan. Armoede is geen onderwerp van iemand anders. Het gaat ons allemaal aan. Nabij zijn. Dat is wat de kerken voor ogen staat. Handelend optreden, naar de medemens die - materieel of immaterieel – in nood verkeert.

De aftrap vindt op zaterdag 18 juni 2022 plaats in hotel restaurant Ruimzicht in Zeddam met een ochtendprogramma en begint om 10.00 uur. Daar zal onder meer Jos Bolder uit Braamt, die aangewezen is op de voedselbank, zijn verhaal vertellen.

U bent daar van harte bij uitgenodigd om te luisteren, mee te praten en mee te doen.

Caritas betekent liefde en barmhartigheid in daden omzetten

Diaconie betekent dienstbaar te zijn aan mensen en samenleving

terug