Themadienst Geloof en Leven Themadienst Geloof en Leven
Laaggeletterdheid

In de themadienst van 18 februari 2018 over armoede en eenzaamheid is ook laaggeletterdheid ter sprake gekomen. We hebben met een groepje van zeven over dit onderwerp gesproken. Je spreekt in dit verband over laaggeletterdheid over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven met zodanige gevolgen dat ze niet goed mee kunnen komen in de samenleving. Dat kan tot gevolg hebben dat deze mensen geen werk hebben, in een sociaal isolement verkeren, gezondheidsklachten hebben, eenzaam en armoedig zijn.

Uit het gesprek kwam naar voren dat het moeilijk is deze mensen te herkennen, vaak omdat zij zich schamen hiervoor uit te komen en vindingrijk zijn in het verbergen van hun laaggeletterdheid. Het is een proces van langere adem om het vertrouwen te winnen van deze mensen om hen te kunnen helpen. De contactpersonen in onze gemeente kunnen in het winnen van vertrouwen van deze mensen hierin een rol spelen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat het niet alleen “nieuwkomers” betreft (een derde van de groep), maar vooral ook autochtone mensen (twee derde van de groep). In Montferland bedraagt deze groep een kleine 13% van de inwoners van Montferland. Voor onze gemeente zou dat zomaar een 70tal mensen kunnen zijn. Uiteraard wordt wel het een en ander gedaan om laaggeletterdheid te bestrijden waarbij onze Diaconie haar bijdrage levert.
  • VoorleesExpress: Richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2 tot en met 8 jaar een taalachterstand hebben. Of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. Een samenwerking tussen Diaconie, Bibliotheek Monterfland, Sociaal Team Montferland, basisscholen en voorscholen, Welcom vrijwilligersplein, Graafschap college MBO en Han. Behalve de diaconie, die voor een periode van drie jaar € 30.000 doneert, participeert ook het VSB Fonds, Gasthuisfonds, Lions en het Oranjefonds in dit project.
  • Makkelijk Lezen Plein: In de bibliotheken in Didam en ’s-Heerenberg zijn speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen Makkelijk Lezen Pleinen (MLP) ingericht. 
  • Taalhuis: Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Montferland, Gemeente Montferland en Welcom. Meer informatie is te vinden via deze link.
Met dank aan allen die hebben bijgedragen aan de dienst

Peter van de Weerd
terug