Voortzetting on-line kerkdiensten Voortzetting on-line kerkdiensten

Op dinsdagavond 19 mei heeft er een extra moderamen plaats gevonden over het onderwerp: Starten wij de kerkdiensten per 1 juni weer op?
Het moderamen heeft éénstemmig besloten om de kerkdiensten online tot en met eind augustus 2020 te handhaven.
Er wordt onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om uiting te geven aan ons gemeente-zijn.
In de komende Kerkepraat 2.0 kunt u daar al meer over lezen. En natuurlijk ook op deze website houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
terug