Vrijwilligers Vrijwilligers
De contactpersonen hebben een plan bij de kerkenraad neergelegd voor een andere opzet van het pastoraat.
De kerkenraad heeft dat plan aangenomen en dit bevestigt de behoefte aan meer vrijwilligers.
Zonder deze vrijwilligers lukt het de gemeente niet voldoende oog en oor te hebben voor lief en leed in de gemeente. Om welke werkzaamheden het gaat klik dan op deze lijst.
terug