Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam.

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam
Postbus 87
7040 AB
s-HEERENBERG

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam verstrekt. Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
De volledige verklaring is te vinden op Privacy verklaring

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "webmaster@protestantsbergh.nl " en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug