dinsdag 19 november 2019

Gemeenteavond

Locatie: 
 Imminkhuis, Zeddam
Tijdstip: 
 20.00 uur. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur.

Het college van Kerkrentmeesters en van Diakenen zullen verslag uitbrengen van hun werkzaamheden.

Verder komt Luuk Krol om ons een inkijkje te geven in het Passion, Hummelo (https://www.hetpassion.nl/).
Wat betekent het Passion voor dak- en thuislozen? En wie zijn er allemaal werkzaam?

We hopen op een mooie ontmoeting met deze stichting, die we in het kader van ons jaarthema ‘Ontmoeting’ zullen ondersteunen.

terug