Corona Corona
In deze rubriek verschijnt alle informatie rond de kerkelijke activiteiten in de Corona periode. 
 
Imminkhuis COVID-19 proof Imminkhuis COVID-19 proof

2 juni 2020: Het Imminkhuis COVID-19 proof maken...whaauw wat een leuke opdracht!
Doel: een veilige plek maken, waar (kwetsbare) gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten tijdens het koffiedrinken, waar vergaderd kan worden door moderamen en kerkenraad, de colleges en diverse werkgroepen.

We weten helemaal nog niet hoelang deze coronatijd gaat duren; we weten inmiddels wel dat wij elkaar echt weer fysiek willen ontmoeten en dat de buitenlucht nu in de zomer een goed alternatief is, maar straks na de zomer hebben wij een dak nodig!  .........

lees meer »
 
Voortzetting on-line kerkdiensten Voortzetting on-line kerkdiensten

Op dinsdagavond 19 mei heeft er een extra moderamen plaats gevonden over het onderwerp: Starten wij de kerkdiensten per 1 juni weer op?
Het moderamen heeft éénstemmig besloten om de kerkdiensten online tot en met eind augustus 2020 te handhaven.
Er wordt onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om uiting te geven aan ons gemeente-zijn.
In de komende Kerkepraat 2.0 kunt u daar al meer over lezen. En natuurlijk ook op deze website houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
 
Virtuele bijeenkomst: Na de zegen Virtuele bijeenkomst: Na de zegen

Sinds de coronacrisis organiseert het Klavertje 4 woensdagavondgebeden. Vanaf mei willen we daar iets interactiefs aan toevoegen. We hebben het ‘Na de zegen’ genoemd. Elke tweede woensdag van de maand staan we stil bij een thema en nodigen we 1 of 2 gemeenteleden uit die hierover iets willen delen. We maken gebruik van de camera en het geluid in onze kerken. Hopelijk staat de techniek het toe dat kijkers ‘live’ kunnen bellen, appen of mailen om te reageren of hun vragen te stellen. We gaan met elkaar experimenteren. U bent van harte uitgenodigd om te kijken en mee te doen! U kunt dat doen door te bellen met: 06-22118168.
 
 
Huiskamerontmoetingen Huiskamerontmoetingen
Deze tijd vraagt nieuwe oplossingen voor de opgelegde beperkingen. We willen, met in achtneming van de RIVM-regels HUISKAMERONTMOETINGEN organiseren. Voorlopig kunnen we niet......
lees meer »