Corona Corona
In deze rubriek verschijnt alle informatie rond de kerkelijke activiteiten in de Corona periode. 
 
Kerk-zijn in tijden van corona Kerk-zijn in tijden van corona
Op de website van PKN staat deze pagina met een overzicht van alles wat met kerk zijn in tijden van Corona te maken heeft.
 
Naar aanleiding van tijdelijke verzwaring lockdown Naar aanleiding van tijdelijke verzwaring lockdown

Op dinsdag 3 november heeft de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigd.
 
lees meer »
 
Collectegiften Collectegiften
In deze coronatijd kunnen collectegiften ook overgemaakt worden via de collecteapp Givt of op de bankrek.nrs.
van het College van diakenen en van het College van kerkrentmeesters: NL97 RABO 0326 689265 t.n.v. College van Diakenen of NL62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters
ALS U EEN BEDRAG OVERMAAKT, DAN OOK GRAAG HET DOEL VERMELDEN!
Wees creatief als u niet in de gelegenheid bent om geld op bovenstaande manieren over te maken. Stop wekelijks wat in een potje of maak een groter bedrag over voor een langere tijd. In deze tijd waarin alles anders is blijft uw gift van groot belang!

 
lees meer »
 
Inperking kerkelijke activiteiten Inperking kerkelijke activiteiten

Het is fijn om te vermelden dat er weer een aantal Landelijke corona maatregelen zijn versoepeld.
Zo kon in de extra Moderamen vergadering van 16 nov. opnieuw naar de drastische inperking kerkelijke activiteiten gekeken worden.

Conclusie:

  • De kerkenraadvergaderingen starten weer vanaf de maand december. Deze worden voorlopig gehouden in de Kerk van Zeddam i.v.m. de grootte van de groep.
  • Alle andere kerkelijke activiteiten mogen vanaf 7 december a.s. weer starten. De groepen bepalen zelf of zij in het Imminkhuis of in de Kerk Zeddam samen willen komen. Kom daar samen waar je je als groep veilig voelt met uiteraard inachtneming van de regels opgesteld volgens het gebruiksplan van onze PG ’s-Heerenberg- Zeddam en PKN/RIVM.

Namens de Kerkenraad, Joke Roseboom, scriba
 

De volgende maatregelen blijven nog van kracht:

  • De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
  • De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
  • De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
 
Drastische inperking kerkelijke activiteiten t/m 6 december 2020 Drastische inperking kerkelijke activiteiten t/m 6 december 2020

Helaas breidt het corona-virus zich nog steeds verder uit ook in Montferland. Daarom heeft het moderamen op 23 oktober jl. besloten om met onmiddellijke ingang de kerkelijke activiteiten drastisch in te perken.

Wat gaat wel door:
• De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
• De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
• De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
• Het moderamen en de verschillende colleges kunnen van het Imminkhuis gebruik maken met een maximum van 5 personen per vergadering/overleg.

Alle overige activiteiten zullen worden gestopt, hoe vervelend dat ook is. Zodra er veranderingen komen zal dat zo snel mogelijk worden bekend gemaakt. Houdt daarom naast de Kerkepraat, ook de website en de mededelingen tijdens de kerkdienst in de gaten.

 
Imminkhuis COVID-19 proof Imminkhuis COVID-19 proof

2 juni 2020: Het Imminkhuis COVID-19 proof maken...whaauw wat een leuke opdracht!
Doel: een veilige plek maken, waar (kwetsbare) gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten tijdens het koffiedrinken, waar vergaderd kan worden door moderamen en kerkenraad, de colleges en diverse werkgroepen.

We weten helemaal nog niet hoelang deze coronatijd gaat duren; we weten inmiddels wel dat wij elkaar echt weer fysiek willen ontmoeten en dat de buitenlucht nu in de zomer een goed alternatief is, maar straks na de zomer hebben wij een dak nodig!  .........

lees meer »
 
Voortzetting on-line kerkdiensten Voortzetting on-line kerkdiensten

Sinds april 2020 zijn de kerkdiensten ook online te volgen.

Kort na afloop van de dienst is deze dan als video ook terug te zien:
- uit de kerk in 's-Heerenberg
- uit de kerk in Zeddam


Aangezien wegens de Corona-maatregelen maximaal 30 mensen bij een bijeenkomst aanwezig mogen zijn (stand oktober 2020) zal dit voorlopig ook zo blijven.
Indien u een zondagse dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.
 
 
Klavertje 4 woensdagavondgebed Klavertje 4 woensdagavondgebed
Sinds de coronacrisis organiseert het Klavertje 4 woensdagavondgebeden. Een moment van rust, muziek en gebed midden in de week, in 1 van de Klavertje 4 kerken.

Sinds mei volgt eens per maand 'Na de zegen'. Er vindt een interview of presentatie plaats aan de hand van een bepaald thema. Thema's die al voorbij zijn gekomen: inspiratie, humor, gastvrijheid, de draad oppakken en volhouden. Mensen die thuis meekijken kunnen via de Whatsapp een vraag of opmerking sturen (06-22118168).
U bent van harte uitgenodigd om te kijken en mee te doen!