Bericht van 14 november 2021 Bericht van 14 november 2021

Kerkdiensten

Nieuwe coronamaatregelen:

De aangescherpte coronamaatregelen hebben helaas ook gevolgen voor onze kerk. Ook dit keer volgen wij het advies van de PKN, wat betekent dat met ingang van zondag 14 november de volgende regels gelden voor het bijwonen van de kerkdienst:

 • Blijf thuis bij klachten!
 • De 1,5 meter regel wordt weer gehanteerd.
 • Bij binnenkomst (en verplaatsingen) in de kerk wordt het dragen van een mondkapje sterk geadviseerd.
 • Handen ontsmetten bij de ingang.
 • Door de 1,5 meter regel is het aantal plaatsen beperkt. Daarom is aanmelden voor het bijwonen van de diensten weer noodzakelijk geworden. Aanmelden kan bij Sijnie Heuvel, tel. 06-40606055 (bij voorkeur via WhatsApp).

Het is mogelijk dat er n.a.v. de persconferentie van 12 november nog aanvullende maatregelen komen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Houd de nieuwsbrief en de website in de gaten.
Om met de scriba van de PKN te spreken: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.”

 
Corona Corona
In deze rubriek verschijnt alle informatie rond de kerkelijke activiteiten in de Corona periode. 
 
Bericht van 25 september 2021 Bericht van 25 september 2021

Kerkdiensten
Versoepeling coronamaatregelen
De basisregel ‘verplicht 1,5 m afstand houden’ is vanaf 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. De PKN heeft naar aanleiding van deze versoepeling ook een advies uitgebracht. Zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, volgen wij ook dit keer dit advies. Concreet betekent dit voor onze gemeente: 

 • Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Er is geen coronapas nodig.
 • Kerkgangers kunnen op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen in de banken/op de stoelen.
 • Achterin de kerk worden 3 rijen gereserveerd voor mensen die wel graag de 1,5 m afstand willen bewaren.

We hopen dat iedereen zich hierbij veilig en gerespecteerd voelt en dat we elkaar de ruimte geven.
Namens het moderamen,
Gerry Vreuls-Chevalking, wnd. scriba

 
Persbericht 15 januari 2021 Persbericht 15 januari 2021

Beste gemeenteleden,

Het moderamen heeft besloten om het dringende advies van de PKN op te volgen met ingang van aanstaande zondag 17 januari. Dit betekent dat er niet live gezongen zal worden in de dienst, maar dat we op andere manieren naar zang en muziek zullen luisteren. Daarnaast zullen we de groep die meewerkt aan de dienst nog meer beperken. In ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. Ook in Klavertje 4 verband is hiervoor gekozen.

Voor het moderamen was dit weer geen gemakkelijke beslissing om te nemen. Maar vooral de onzekerheid rondom de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus gaf de doorslag. We kiezen voor veiligheid en de bescherming van elkaar.

Tegelijkertijd belijden we ook als kerkelijke gemeente dat we veilig zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. We schuilen onder de vleugels van onze God en Heer. Met alle onzekerheid die we voelen. Ook nu we al bijna een jaar niet meer gemeente kunnen zijn zoals we dat graag willen: met een volle kerk, met gemeenteleden die uit volle borst meezingen, met koffiedrinken na de dienst en doordeweeks met andere activiteiten. 

De afgelopen dagen heb ik wat nagedacht over zingen: de kracht van zingen zit hem vooral in het samen, in de gemeenschap, waarin we ons durven overgeven aan de muziek en de woorden, aan God. Waarbij je krakende, heldere, valse en zuivere stemmen door elkaar heen hoort om samen de lofzang gaande te houden. Sinds maart 2020 deden we dat in het begin met zangopnames en later met 4 zangers. En nu zullen we weer naar alternatieven moeten zoeken. We voelen ons beperkt in dit zo belangrijke onderdeel van de eredienst, maar het is nu wat het is. En ook met alle beperkingen blijven we een geloofsgemeenschap, christelijke gemeente, want we blijven (online) samenkomen rondom het Evangelie van Jezus Christus om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt.

Ik wens u en jullie allen de bescherming van Gods vleugels toe.

Hartelijke groet namens het moderamen,
Voorzitter Bert Veld
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

 
Persbericht 16 december 2020 Persbericht 16 december 2020
Verandering van de kerkdiensten tot 19 jan 2021
Het zal ons allemaal niet ontgaan zijn: we zijn als samenleving in een 'harde lockdown' terechtgekomen. Of zoals premier Rutte het afgelopen maandag verwoordde: 'Nederland gaat op slot'. Die maatregel is noodzakelijk om het coronavirus, dat nog steeds heel heftig aanwezig is en steeds meer slachtoffers maakt, een halt toe te roepen. Maar zo'n beslissing heeft ingrijpende gevolgen voor onze hele samenleving én voor onze kerken.


De moderamina van de Klavertje-4 gemeenten hebben allen het moeilijke besluit moeten nemen om per direct de kerkdiensten alleen online te houden. Dat betekent: zonder aanwezigheid van de gemeente. En dit, zoals het zich nu laat aanzien, tot 19 januari.

Ook alle andere kerkelijke activiteiten in onze gemeenten gaan, in ieder geval tot 19 januari, niet door.

Een heftige beslissing omdat daarmee ook de diensten met kerstmis worden geraakt: diegenen die zich al hadden aangemeld kunnen toch niet aanwezig zijn. Maar wij kunnen niet anders. We willen als kerk onze verantwoordelijkheid nemen. De gezondheid én de veiligheid van ieder mens en onze samenleving gaan voor. 

Vanaf vandaag zijn de diensten alleen te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl. Via de zondagsbrief of website ontvangt u de liturgie en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Onze grote zorg blijft dat we als gemeenteleden met elkaar verbonden blijven. Deze tijd nodigt ons extra uit om om te zien naar elkaar. 

Mogen we ondanks alles troost vinden in het verhaal van Kerstmis, waarnaar wij op weg zijn: in een kwetsbare wereld vol onrust en chaos, brengt een klein en weerloos kind een keer. God laat zich zien in dit kind. God-met-ons is zijn naam.
Tegen de zwartste hemel trekt een lichtend spoor van Gods goedheid en genade. 
Laat ons dat voor ogen houden in deze dagen.


Goede groet,

Moderamen PG Silvolde
ds. Gerjanne van der Velde

Moderamen PG Etten-Terborg-Ulft
Moderamen PG ’s-Heerenberg-Zeddam
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Moderamen PG Gendringen-Bontebrug
ds. Theo Menting


Opmerking van de Webmaster: de kerkdiensten kunnen zoals gebruikelijk live worden bekeken via de link op de pagina Waar is er kerk?
of worden teruggekeken via de pagina Kerkdiensten terugkijken.

 
Kerk-zijn in tijden van corona Kerk-zijn in tijden van corona
Op de website van PKN staat deze pagina met een overzicht van alles wat met kerk zijn in tijden van Corona te maken heeft.
 
Naar aanleiding van tijdelijke verzwaring lockdown Naar aanleiding van tijdelijke verzwaring lockdown

Op dinsdag 3 november heeft de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigd.
 
lees meer »
 
Collectegiften Collectegiften
In deze coronatijd kunnen collectegiften ook overgemaakt worden via de collecteapp Givt of op de bankrek.nrs.
van het College van diakenen en van het College van kerkrentmeesters: NL97 RABO 0326 689265 t.n.v. College van Diakenen of NL62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters
ALS U EEN BEDRAG OVERMAAKT, DAN OOK GRAAG HET DOEL VERMELDEN!
Wees creatief als u niet in de gelegenheid bent om geld op bovenstaande manieren over te maken. Stop wekelijks wat in een potje of maak een groter bedrag over voor een langere tijd. In deze tijd waarin alles anders is blijft uw gift van groot belang!

 
lees meer »
 
Inperking kerkelijke activiteiten Inperking kerkelijke activiteiten

Het is fijn om te vermelden dat er weer een aantal Landelijke corona maatregelen zijn versoepeld.
Zo kon in de extra Moderamen vergadering van 16 nov. opnieuw naar de drastische inperking kerkelijke activiteiten gekeken worden.

Conclusie:

 • De kerkenraadvergaderingen starten weer vanaf de maand december. Deze worden voorlopig gehouden in de Kerk van Zeddam i.v.m. de grootte van de groep.
 • Alle andere kerkelijke activiteiten mogen vanaf 7 december a.s. weer starten. De groepen bepalen zelf of zij in het Imminkhuis of in de Kerk Zeddam samen willen komen. Kom daar samen waar je je als groep veilig voelt met uiteraard inachtneming van de regels opgesteld volgens het gebruiksplan van onze PG ’s-Heerenberg- Zeddam en PKN/RIVM.

Namens de Kerkenraad, Joke Roseboom, scriba
 

De volgende maatregelen blijven nog van kracht:

 • De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
 • De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
 • De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
 
Imminkhuis COVID-19 proof Imminkhuis COVID-19 proof

2 juni 2020: Het Imminkhuis COVID-19 proof maken...whaauw wat een leuke opdracht!
Doel: een veilige plek maken, waar (kwetsbare) gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten tijdens het koffiedrinken, waar vergaderd kan worden door moderamen en kerkenraad, de colleges en diverse werkgroepen.

We weten helemaal nog niet hoelang deze coronatijd gaat duren; we weten inmiddels wel dat wij elkaar echt weer fysiek willen ontmoeten en dat de buitenlucht nu in de zomer een goed alternatief is, maar straks na de zomer hebben wij een dak nodig!  .........

lees meer »
 
Voortzetting on-line kerkdiensten Voortzetting on-line kerkdiensten

Sinds april 2020 zijn de kerkdiensten ook online te volgen.

Kort na afloop van de dienst is deze dan als video ook terug te zien:
- uit de kerk in 's-Heerenberg
- uit de kerk in Zeddam


Aangezien wegens de Corona-maatregelen maximaal 30 mensen bij een bijeenkomst aanwezig mogen zijn (stand oktober 2020) zal dit voorlopig ook zo blijven.
Indien u een zondagse dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.
 
 
Klavertje 4 woensdagavondgebed Klavertje 4 woensdagavondgebed
Sinds de coronacrisis organiseert het Klavertje 4 woensdagavondgebeden. Een moment van rust, muziek en gebed midden in de week, in 1 van de Klavertje 4 kerken.

Sinds mei volgt eens per maand 'Na de zegen'. Er vindt een interview of presentatie plaats aan de hand van een bepaald thema. Thema's die al voorbij zijn gekomen: inspiratie, humor, gastvrijheid, de draad oppakken en volhouden. Mensen die thuis meekijken kunnen via de Whatsapp een vraag of opmerking sturen (06-22118168).
U bent van harte uitgenodigd om te kijken en mee te doen!