Historie van de kerk Historie van de kerk
Op gezag van koning Lodewijk Bonaparte ging, bij verdeling van de kerkelijke goederen, in 1810 de kerk weer over in de handen van de R.K. Parochie.
Na noodgedwongen gekerkt te hebben in de oude schuurkerk van de RK parochie en in een schuur van Jan Tervoert kan op 8 november 1811 door ds. Warnsinck een nieuwe kerk worden ingewijd voor de protestantse eredienst. Kosten: f 5020,-. De kerk komt te staan in de tuin van de oude pastorie
Oorlogsschade wordt in 1945 hersteld en in 1953 wordt het interieur opgeknapt.
In 1964 een dilemma. Wordt de kerk gerestaureerd of bouwen we nieuw?
Het werd restaureren in 1967. Tevens werden de bruine banken vervangen voor oudhollandse knopstoelen. In een later stadium werd een verhoogd liturgisch centrum voor in de kerk aangebracht en in 1988 vijf kleine gebrandschilderde ramen geplaatst, vervaardigd door de heer Coolen. 
In 2005 zijn aan weerszijden van de preekstoel twee glas-in-loodramen aangebracht, ontworpen door Willem Ormel. Het ontwerp is gebaseerd op Genesis 2:8-25 en handelt over het paradijs en op Openbaringen 21: 9-22 waarin het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven.
De ontwerpen hebben de titel “De Reis" meegekregen.
In 2005 is het interieur van de kerk opnieuw opgeknapt. Bij het schilderwerk boven de preekstoel kwam een versiering te voorschijn, die jaren onder een witte verflaag verborgen had gezeten.
Een voorstelling uit Leviticus 16. Hierin wordt Aäron gewezen hoe hij het heiligdom binnen het voorhangsel mag binnen gaan. “Met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer”. De voorstelling is weer in ere hersteld.
terug