Kerk op schoot en Kinderclub Kerk op schoot en Kinderclub
De volgende Kerk op schoot viering hopen we op zondag 7 juli  2024 om 11.30 uur in de kerk van Zeddam te houden. Kerk op schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten. Dus kinderen tot en met 6 jaar. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom. Een interactieve bijeenkomst waarin kinderen elke keer een Bijbelverhaal horen en meebeleven,Er worden samen liedjes gezongen op bekende melodieën(kerkopschoot.nl)

2 keer per jaar is er  "Kinderclub", voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool.De kinderen luisteren naar een heldenverhaal uit de Bijbel. er volgt een knutsel,spel of andere activiteit die met de held te maken heeft. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 26 mei  2024, om 11:30 uur in de kerk van Zeddam. Afsluiting om 13.00 uur met een kleine lunch.Van harte welkom en neem gerust een vriendje mee!
Namens de commissie, Ds. Henriëtte Nieuwenhuis predikant@protestantsbergh.nl 06-22118168  
terug