zo 17 feb 2019  om 10:00
Voorganger: Ds J. van Sloten uit Emmerich
Kerk in Zeddam
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting
Koster  : Willemien Onstenk

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.
De volgende liederen worden gezongen:
 

Lied 287 1 en 2
lied 287 4 en 5
Lied 413 3, 1 en 2
Lied 177 1, 2, 3
Lied 834  
Lied 800 1, 3, 4
Lied 835  

Collecte 

Kerk in Actie
Kerken helpen! Dat is in het kort gezegd het doel van het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Ditmaal collecteren wij hulp na de allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Lees hier meer over dit project. 

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?

• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
     • voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
         • een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Verder werken mee:

Crèche
Gerrie Vreuls is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Cby von der Brüggen leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom, 06-12614558 of 0314-344314.

​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst verzorgen Hennie en Ton den Ouden in het Imminkhuis voor de koffie en thee. 

terug