zo 19 mei 2019  om 10:00
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Deut. 6:1-9 en Joh. 13:31-35
Ouderling: Rob Zadelhoff
Organist: Wim Brunsveld

Diaken : Hennie den Ouden
Koster  : Fred Heuvel

Orde van dienst 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Mededelingen

Intochtslied 98: 1,2

 

Votum & Groet

Lied 274: alle verzen

Geloofsbelijdenis (Op de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’ (913))

(allen) Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
(vrouwen) die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,
(mannen) die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft
(allen) en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.

(allen) Ik geloof in Jezus Christus,’s Vaders ééngeboren Zoon,
(vrouwen) mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
(mannen) die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging
(allen) en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.

(allen) Ik geloof de Heilige Geest die, God als Gids gegeven heeft
(vrouwen) en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.
(mannen) Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
(allen) Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.


Lied 150a

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Kinderlied: ‘Omdat Hij leeft’, begeleid door Karel (gitaar) en Jan (mondharmonica)

Eerste lezing Deut. 6:1-9

Lied 310: 1,2,4

Tweede lezing Joh. 13:31-35

Lied 974: 1,2

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 976: alle verzen

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Geven van de gaven

Slotlied 791:1,3,4

Zegen, afgesloten met een gezamenlijk gezongen 'amen'.

 

 

 


Collecte 

Stichting Red een Kind, Maand van het Gezin.

Armoede veroorzaakt constante, langdurige stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit heeft een ernstig effect op kinderen in het gezin: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling komen onder gezinnen in armoede vaak voor. Tijdens de Maand van het Gezin vraagt stichting Red een Kind aandacht voor dit probleem en benadrukt zij het belang van sterke gezinnen.
De Maand van het Gezin loopt tussen Moederdag en Vaderdag.
Hier kunt alles nog eens nalezen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. 

Verder werken mee:

Crèche
Alinda Perloy is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Arjan / Marian Kessel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendal, 0314-662236 of 06-41530764
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Diny Duthler verzorgt de koffie/thee drinken in het Olde Posthuus, waarvoor iedereen hartelijk wordt uitgenodigd.

terug