zo 26 mei 2019  om 10:00
Voorganger: Ds Westerink
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Leviticus 19:9-18 en Johannes 14:23-29
Ouderling: Rob van Zadelhoff
Organist: Marijke Koster

Diaken : Martin Boslooper
Koster  : Fred Heuvel

Orde van Dienst:

Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied: L 146:1,4
Stilte
Bemoediging en groet
Zingen: L 146:2,3
 
Gebed om ontferming
zingen L 538:3,4        
Bericht van een apostel (1Cor 13)
Zingen: L 542  1,2,3,4
         
         DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
 
Schriftlezing: Leviticus 19:9-18
Zingen: L 221:1
 
Schriftlezing: Johannes 14:23-29
Zingen: L 221:2,3
 
Verkondiging
Zingen: L 792
         
         DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: L 913:2,3               
Wegzending en zegen, met gezamenlijk gezongen amen


Collecte 

Christelijk Noodhulpcluster

De omvang van de natuurramp in zuidelijk Afrika wordt steeds duidelijker en groter. Meer dan 1.850.000 mensen zijn getroffen door orkaan Idai. Het dodental blijft oplopen. President Filipe Nyusi van Mozambique schat in dat er meer dan duizend mensen zijn omgekomen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

De afgelopen week stond voor veel mensen in het teken van overleven. Dagenlang bivakkeerden ze op daken en in bomen. Vaak zonder voedsel en veilig drinkwater. Omdat watervoorzieningen zijn aangetast, is de kans op uitbraak van ziektes nu erg groot. De eerste gevallen van cholera zijn al gemeld. Er is snel behoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is aanwezig in het getroffen gebied. De eerste noodhulpwerk- zaamheden zijn al gestart, waaronder het herstel van watervoorzieningen en het uitdelen van waterfilters, voedselhulp, installeren van noodtoiletten en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de wederopbouw als het water weer gezakt is. Hier ziet u ook beelden van de verwoestingen en leest u het laatste nieuws. 

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg. 

Verder werken mee:

Crèche
Gerrie Vreuls is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, 0314-662005
​Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Crisje van Koot verzorgt de koffie/thee drinken in het Olde Posthuus

terug