zo 14 jul 2019  om 10:00
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Deuteronomium 30:9-14; Lucas 10: 25-37
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Atze Douma

Diaken : Tineke Mentink
Koster  :  Fred Heuvel

Orde van Dienst
Deze kunt u hier meelezen.

Collecte 
Stichting Leergeld de Liemers

De stichting heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken als ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen.
De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de Gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en
Montferland. Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten als sport, cultuur, zwemles, schoolreis, werkweek. Zelfs een fiets en een computer mogen niet ontbreken. Want het is beter NU ondersteuning te geven, dan later duur “leergeld” te betalen. www.leergelddeliemers.nl

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg.


Verder werken mee:

Crèche
Joke Radstake is aanwezig voor de kleintjes in het  Olde Posthuus Marktstraat 9a.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 06-41530764
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Jannie Harmsen in het Olde Posthuus, Marktstraat 9a voor de koffie en thee. 

terug