zo 22 sep 2019  om 10:00
Voorganger: Ds J. ter Avest uit Rheden
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-17
Ouderling: Christa Klaver
Organist: Wim Brunsveld

Diaken : Martin Boslooper en Tineke Menting
Koster :  Fred Heuvel

Orde van Dienst
Aanvangslied: psalm 138:1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: psalm 63:1en 3

Gebed om ontferming
Loflied: lied 150A

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderlied

Lezing: Amos 8:4-7
Zingen: psalm 135:9
Lezing: Lucas 16:1-17
Zingen: lied 992

Overdenking

Orgelspel
Zingen: lied 932

Dankzegging en voorbeden – stilte – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 304

Wegzending en zegen

Amen.

Collecte 
Hulp vervolgde ChristenenStichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God. Haar kernopdracht is o.a. verwoord in 2 Tim. 4:5: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”

Het werk van Richard Wurmbrand (1909-2001) is daarbij een grote inspiratiebron. De Roemeense predikant bracht tijdens het communisme veertien jaren door in gevangenschap omwille van zijn geloof. Na zijn vrijlating reisde hij de wereld rond om te vertellen over de vervolgde kerk. Zijn bezieling om het Evangelie van Jezus Christus te delen en zijn tomeloze inzet voor broeders en zusters in verdrukking, vormen de basis van het werk van HVC. De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg


Verder werken mee:

Crèche
Eveline en Sylvia zijn aanwezig voor de kleintjes in het Olde Posthuus, Markt 9a

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Maarten Blom 06-12614558.
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Crisje van Koot voor de koffie en thee. 

terug