2e Adventszondag
zo 8 dec 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Westerink, Vorden
Kerk in Zeddam
Tekst(en): Micha 3:5-12 en Lucas 1 v 39-56
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Martin Boslooper
Koster :  Marjolein Koelman en Hans Otte                                            Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met  Eef Duthler,  telefoon 0314 - 651301. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Orde van dienst
        
 DIENST VAN VOORBEREIDING

Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied: L 139:1,2
Stilte
Bemoediging en groet
Zingen: L 139:14
Gebed om ontferming
zingen L 451:1,2,3
         
         DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
de kinderen gaan naar de nevendienst na het 
zingen van 'Vlammetje'

Schriftlezing:  Micha 3:5-12
Zingen: L 157a:1,2

Schriftlezing:  Lucas 1 v 39-56
Zingen: L 157a:3,4

Verkondiging met als tekst Lucas 1 v 46-48a:
Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Zingen: L 361:3,4,5,6,7
         
         DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Toelichting op de 3 collecten door de diaken
Inzameling van de gaven

Slotlied: L 439:1,3     
Wegzending en zegen
 


Collecte 

Max Maakt Mogelijk

Help de eenzame ouderen in Oost-Europa de koude wintermaanden door


Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar met angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun pensioen van €30 tot €45 per maand, kunnen ze geen kolen of hout kopen om deze koude periode, met temperaturen van min 20 graden te overleven. MAX Maakt Mogelijk wil daarom voor de winter al kolen en hout uitdelen. Maar als de temperatuur in heel Europa laag is, hebben vooral de ouderen in Oost-Europa, het extreem koud. Om -25 graden te overleven in tochtige krotten is veel meer hout, kool, voedsel nodig. Help de ouderen om ook deze koude dagen te overleven!
Bezoek hier de website van Max Maakt Mogelijk.

Meeluisteren?

Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam. Je kunt deze  dienst ook op een later tijdstip beluisteren.


Verder werken mee:

Crèche
Eveline Bockting en Sylvia Kupers zijn aanwezig voor de kleintjes in het Imminkhuis.
 

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel  leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgen Els Foppen en Rie Markvoort voor de koffie en thee. 

terug