zo 16 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam
Ouderling: Rien de Zeeuw
Organist: Joop Agelink

Diaken       :  Else Kaiser
Koster        :  Marjolein Koelman en Hans Otte
Autodienst : Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, telefoon 0314-66200524
. Graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur.

Orde van Dienst Ontmoetingsverhaal 

Orgelspel
Welkom & Mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied     104: 1,8                      

Stil gebed, Votum & Groet

Lied: 288 (kinderlied)                                    

Smeekgebed
Zo roepen wij U samen aan: Heer, ontferm U

Lied     1010: 2,3                     

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Kinderen gaan met het lantaarntje naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 61: 1-4, 8-11

Lied     335 (2x)

Ontmoetingsverhaal door Willemien Onstenk

Lied     221: alle verzen

Uitleg en verkondiging

Lied     910: 1,2,3                                           

Gebeden - stil gebed - Onze Vader 

Mededelingen door de diaken van dienst

Geven van de gaven

Slotlied            767: alle verzen          

Zegen
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen.


Ontmoetingsverhaal
Het lopende kerkelijk jaar staat in het teken van ontmoeting.
In deze dienst zal een persoonlijk ontmoetingsverhaal worden verteld door Willemien Onstenk.

Collecte 
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Wat kan deze kerk doen met uw steun?

  • Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
  • Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.
  • Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema 'Versterk de kerk', waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen
 

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 'Zeddam'


Verder werken mee:

Crèche
Gerrie Kersjes is aanwezig voor de kleintjes in het Imminkhuis.

Kinderverhaal
Carolien Kloosterman en Karel Barus lezen tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgen Cora en Rob van Zadelhoff in het Imminkhuis voor koffie, thee en limonade .

terug