wo 27 mei 2020  om 19:30
Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde-Meijer
Woensdagavondgebed vanuit Terborg
Organist: Jan BussinkLiturgie
 

Muziek

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers

Strek naar mij uit uw gedachten.
Steek een hand naar mij uit.
Haast U toch mij te helpen.

Ere de Vader de Zoon en de Geest
als in den beginne, en nog,
en zo mag het blijven, kome wat komt -

maar nu vlug komen, mij helpen,
steek uw hand naar mij uit,
strek uw hart naar mij uit.

Psalm 117

Psalmgebed Psalm 112

Je zou gelukkig willen zijn:
stevig, vrolijk, rechtop,
goed werk, goed wonen, wat geld,
aardig worden gevonden
lief, je grote liefde vinden,
kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen – wie niet?
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,
trouw, rechtvaardig, meedogend?
Een duistere zaak is de wereld
maar er zijn mensen van licht.
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen
maar er zijn mensen die geven en delen.
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.
Er zijn woorden gesproken
die werken ten goede, je hart versterken,
je geweten scherpen.
Gelukkig wie ze zoekt te horen
en leeft om te volbrengen.
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig

Orgelspel

Uit: ‘Navolging’ - Dietrich Bonhoeffer

Jezus leeft sedert Pinksteren op aarde in de gestalte van Zijn lichaam, de gemeente. Hier is Zijn lichaam, het gekruisigde en opgestane; hier is het aangenomen menszijn.
De plaats van Jezus Christus in de wereld wordt na zijn heengaan ingenomen door Zijn lichaam, de kerk. De kerk is de aanwezige Christus zelf. Hiermee krijgen we een in vergetelheid geraakte gedachte over de kerk terug. Wij zijn gewoon over de kerk als een instituut te denken. Men moet echter over de kerk denken als over een levende persoon, zij het dan ook een persoon van geheel eigen aard.
De kerk is één, zij is het lichaam van Christus. Het lichaam heeft vele leden en elk daarvan, oog, hand of voet, is en blijft wat hij is. Maar toch zijn zij slechts wat zij zijn als leden van het ene lichaam, als dienende gemeenschap in de eenheid. Alleen vanuit eenheid van de gemeente is iedere enkeling wat hij is, en is de gemeenschap wat zij is, zoals de gemeente slechts door Christus en Zijn lichaam is wat ze is. Hier komt de Heilige Geest naar voren. Hij is het die Christus aan ieder persoonlijk geeft.


Stilte

Orgelspel

Avondgebeden

Stilte

Onze Vader

 

Avondlied –  LB 248 - De dag, door uwe gunst ontvangen

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
    als hier het daglicht onderduikt,
    weer nieuwe zangen op doet stijgen,
    ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
    op aard nooit onderbroken wordt,
    maar steeds opnieuw door mensenmonden
    gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
    van U, die thans en eeuwig zijt,
    tot al uw schepselen zich buigen
    voor uwe liefd’ en majesteit.

 

Zegenbede

Dat God ons allen
in zijn hoede houdt,
dat Hij ons kent
en onze naam bewaart,
zo zegene Hij ons

en wie ons lief zijn
ook de nachten door.
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Orgelspel

terug