zo 24 mei 2020  om 10:00
Voorganger: Ds L. den Besten uit Zevenaar
Live uitzending vanuit kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): Ezechiël 39: 22 - 29 Johannes 17: 9 - 16
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Jos Thomassen

Diaken  : Bert Veld
Koster  : Maarten Blom
Muziek en beeld : Maarten Blom


De liturgie voor vandaag is :

inleidend orgelspel
welkom
moment van stilte en gebed
bemoediging: 
          Die chaos schiep tot mensenland,
          die mensen riep tot zinsverband,
          Hij schreef, ons tot bescherming
          zijn handvest van ontferming

 
lied: 791:1, 2, 3, 4, 5 en 6
kyriegebed
glorialied: 657: 1, 2, 3 en 4
gebed bij de opening van de Schrift
inleiding op de lezing
lezing: Ezechiël 39:22-29
lied 126:1 en 2
lezing: Johannes 17:9-16
meditatieve muziek
overweging
meditatief orgelspel
lied 663:1 en 2
gebeden
slotlied: 416:1, 2, 3 en 4
uitzending en zegen
uitleidend orgelspel
 

terug