zo 9 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds J ter Avest uit Rheden
Live uitzending vanuit de kerk in Zeddam
Tekst(en): Jesaja 12:1-6 ; 2 Kor 5 :11-21
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken :                Else Kaiser
Koster  :                Marjolein Koelman en Hans Otte
Beeld en Geluid : Hans Otte

Mededeling van de webmasters: in verband met de zomervakantie is het niet mogelijk geweest om de door de gastpredikant aangeleverde orde van dienst uit te werken. Hieronder treft u dus uitlsuitend de orde van dienst.


Orde van dienst voor zondag 9 augustus 2020


Aanvangspsalm: psalm 92:1 en 3
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Loflied: psalm 135:1,2,3


Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Jesaja 12:1-6
Zingen: psalm 150:1 en 2
Lezing: 2 Kor 5 :11-21
Zingen: lied 581:1 t/m 4
Overdenking


Orgelspel
Inzameling van de gaven
Dankzegging en voorbeden
Zingen: lied 867:1,2

Wegzending en zegen.
 

terug