zo 16 aug 2020  om 10:00
Voorganger: Ds H. Westerink uit Vorden
Live uitzending vanuit de kerk in Zeddam
Tekst(en): Marc 12 vers 28-34
Ouderling: Geertje Bosman
Organist: Joop Agelink

Diaken :                 Hennie den Ouden
Koster  :                Marjolein Koelman 
Beeld en Geluid : Hans Otte 


         DIENST VAN VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom     door ouderling v dienst Geertje Bosman

Stilte
Bemoediging en groet
Zingen: L 68:7
Inleiding
Gebed om ontferming en opening van het woord

Schriftlezing: Marc 12 vers 28-34. 
Zingen: L 313:1,5

Verkondiging
Zingen: L 791:1,2,3,4

Gedicht: “Zonder liefde ben je nergens”.     door Geertje Bosman
(Liedboek blz 1302)

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen. 


Dit gedicht  van Karel Eykman – op pagina 1302 van het Nieuwe Liedboek – is gebaseerd op 1 Cor 13

         
         DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Mededelingen        door diaken Hennie den Ouden
Inzameling van de gaven

Slotlied: L 686:1,3     

Wegzending en zegen

Allen: Amen


Collecte Max Maakt Mogelijk
HIER
kunt u doneren.Ouderen in Moldavië eten dagenlang niets De burgemeester van het dorp Capaclia in Moldavië luidde de noodklok, omdat er 55 ouderen wonen die al jaren geen warme en voedzame maaltijd hebben gegeten. Een oude schoolkantine kan dienst doen als gaarkeuken met eetkamer, zodat de ouderen daar ook ‘s winters bij elkaar kunnen zitten om te eten. Maar voordat dat zo ver is, moet er van binnen nog een hoop gebeuren. En dat kan het straatarme dorp ..............lees hier verder         
 

terug