zo 27 sep 2020  om 10:00
Voorganger: ds Joop Mol uit Gaanderen
Live uitzending vanuit de kerk in 's-Heerenberg
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Sandra van Gog

Ouderling-Kerkrentmeester : Anneke Borkus  
Koster                                     : Fred Heuvel             
Beeld en Geluid                     : Fred Heuvel

Orgelspel
Woord van welkom
Stilte
De kaarsen worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet (zoals aangegeven)
Na het 'Amen' gaat de gemeente zitten
Zingen (zanggroep): Lied 213: 1 en 2
Gemeente leest vers 5
Gebed om ontferming
Eerste lezing: Jesaja 40: 1 t/m 11
Zingen (zanggroep): Lied 315: 1
Gemeente leest vers 3
Tweede lezing: Lucas 2: 25 t/m 32
Gemeente leest Lied 339a
Verkondiging
Orgelspel
Zingen (zanggroep): Lied 512: 1 en 2
Gemeente leest vers 5
Gebeden
Mededelingen
Gemeente gaat staan
Zegen, met gezamenlijk gesproken 'Amen'
Orgelspel
Buiten zingen: Lied 978: 1, 3 en 4

terug